Contributievoorstel

Contributievoorstel

Beste leden,
In de ledenvergadering is er over contributieverhoging gesproken. Het voorstel is door de aanwezige leden goedgekeurd, echter werd er door de aanwezige leden gevraagd of wij als vereniging alle leden hierover willen informeren op onze verschillende communicatiekanalen.

Het voorstel:


Dit seizoen willen wij nieuwe contributie categorieën gaan hanteren binnen onze voetbalvereniging. Dit willen wij doen, omdat zowel de structuur van de jeugdploegen zijn verandert binnen de KNVB en wij voorheen een andere peildatum voor de leeftijd hanteerden. Wij willen dit graag rechttrekken, zodat we met dezelfde leeftijdscategorieën werken als binnen de KNVB. Tevens willen wij ook het veteranen lidmaatschap verhogen van 35 jaar en ouder naar 40 jaar en ouder. De reden hiervoor is dat er steeds meer actieve leden zijn tussen de 35 en 40 jaar welke meer dan 1x per week gebruik maken van alle faciliteiten. Door deze verhoging kan de vereniging de kosten hiervan opvangen.

Wat houdt dit nou precies allemaal in? In het onderstaande overzicht kan je het verschil zien tussen de contributiecategorieën van vorig seizoen en die van dit seizoen (incl. de verhoging). De incasso zal half oktober plaatsvinden. Wanneer je vragen hebt, zoek dan contact met Jeroen Burgs (penningmeester@vvoostkapelle.nl), of 1 van de andere bestuursleden.

En het wordt: