Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Op 7 december heeft het bestuur vergaderd. De zaken die besproken zijn kun je op de volgende pagina nalezen:

- Namens de werkgroep Duurzaam Duinhelm is Peter Wondergem aanwezig. De werkgroep heeft een voorstel gemaakt m.b.t. investeringen in duurzaamheid.
o Zonnepanelen: Onder voorbehoud van toekenning van de subsidie gaat het bestuur akkoord met de aanschaf. Door deze investering betalen we nagenoeg geen kosten meer voor elektra.
o Verlichting kleedkamers, kantine, bestuurskamer: Besloten wordt om deze investering gefaseerd te doen. Onder voorbehoud van toekenning van subsidie zal de verlichting in alle kleedkamers worden vervangen door LED. De verlichting in de bestuurskamer en het kantoortje wordt eveneens vervangen door LED verlichting. Nieuwe verlichting voor de kantine (gecombineerd met een nieuw plafond) wordt doorgeschoven naar volgend seizoen.
o Witgoed: Het gaat hier om een vrieskist en koelkast voor de kantine en een klein vrieskastje voor de verzorgingsruimte. Hiervoor is geen subsidie beschikbaar. Omdat de huidige apparaten al erg oud zijn en veel energie verbruiken, gaat het bestuur akkoord met de aanschaf van nieuwe energiezuinige apparatuur.
- De speurtocht naar een nieuw bestuurslid sponsorzaken wordt voortgezet. (Iets voor u / jou ?)
- De nieuwe bankjes worden binnenkort rond het hoofdveld geplaatst.
- Gemeente Veere zal binnenkort de poort van de zij-ingang vervangen. Tevens wordt de omheining, grenzend aan de zij-ingang vervangen.
- Er zal worden geïnformeerd of een openbare laadpaal voor elektrisch rijden, op de parkeerplaats bij Duinhelm kan worden geplaatst.