Bedankbrief CliniClowns en de Schutters

Bedankbrief CliniClowns en de Schutters

Meer lezen hierover? Zie op het Facebook van De Schutters:
https://www.facebook.com/deschuttersvvo/

Meer weten over de CliniClowns, zie www.cliniclowns.nl