Vertrouwenspersonen

 

Soms gebeuren er op of rond de voetbalvelden helaas zaken die niet prettig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag.
Die zaken kunnen soms besproken worden met de trainer of leiding van een team, maar het kan ook voorkomen dat die stap te groot is omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden.
Voetbalvereniging Oostkapelle wil een sportieve en sociaal veilige omgeving bieden. Ongewenst gedrag past daar niet in.
Leden die daar toch mee te maken krijgen, kunnen dat, indien men dat wil, melden bij een van de vertrouwenspersonen. Het gaat hierbij om externe vertrouwenspersonen die geen binding met de club hebben.
Deze vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag binnen onze vereniging.
Hieronder worden verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreiging, pesten, discriminatie, interne criminaliteit (diefstal, etc.).
De vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en, eventueel, bezoekers.
Hoe de vertrouwenspersonen te werk gaan, kunt u lezen in het op de website gepubliceerde beleidsstuk “Vertrouwenspersoon”.
Het bestuur benadrukt dat het gebruik maken van deze mensen laagdrempelig zal zijn.
De vertrouwenspersonen voor vv Oostkapelle zijn mevrouw Y. Bats en de heer T. de Jong.
Hierna (klik op Lees meer) stellen ze zich in het kort even voor.

 

   

 

 

Ik ben geen voetballer, tenzij je het buurtvoetbal van vroeger meerekent, maar wel een enthousiaste sporter.
Vroeger deed ik aan judo en de bergklimsport, nu loop ik nog steeds hard en zit ik graag op de MTB/racefiets.
Sinds 1999 woon ik met veel plezier in Oostkapelle, waar ik ook ruim 12 jaar als huisarts praktijk heb gehad; nu werk ik behalve in de huisartsenpraktijk van Veere, ook 1 dag in die van Domburg.
Daarnaast ben ik via de Commissie van Toezicht verbonden aan de P.I.Middelburg.
Als huisarts kan ik alleen maar onderstrepen hoe belangrijk de rol van het sporten in ons dagelijkse leven is.
En ik vind het buitengewoon goed dat er veel aandacht is voor het sporten in een plezierige en ook veilige omgeving.
Graag wil ik daar van mijn kant aan bijdragen. Ysbranda

Ysbranda Bats
telefoonnr 0118 582641  of  0622926182
email: ysbrandabats@hetnet.nl 

In mijn jeugdjaren was ik een echte voetballer;weliswaar met weinig talent maar met des te meer plezier.
Ik genoot van alles wat op de voetbalvelden gebeurde.
Maar die jaren zijn voorbij en intussen woon ik sinds 1985 in Oostkapelle en werk als psycholoog.
Op dit moment in het ADRZ te Vlissingen.
Als vertrouwenspersoon van de v.v. Oostkapelle wil ik graag een steentje bijdragen aan een fijne sportomgeving waar iedereen met plezier en ook veilig kan sporten.
Mijn naam is: Thomas de Jong en

ik ben bereikbaar op
telefoonnr 0618092874 
of via de mail:
psypraktijk@zeelandnet.nl.