Lid worden

Wegwijzer

Met de Wegwijzer geven wij informatie over de gang van zaken in onze vereniging. De gegevens in dit informatiebulletin betreffen voornamelijk zaken die het gehele seizoen gelden. Voor technische zaken kun je contact opnemen met de trainers en/of de coördinatoren. 

Wegwijzer(klik hier).

 

Lid worden

Vul een aanmeldingsformulier in. Dit formulier met kopie legitimatiebewijs inleveren of opsturen naar de ledenadministratie.
Aanmeldingsformulier (klik hier).

 

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen moet schriftelijk gebeuren vóór 30 juni met een speciaal afmeldingsformulier. Het formulier afgeven of opsturen naar de ledenadministratie. Mailen van het volledig ingevulde afmeldingsformulier mag ook: ledenadministratie@vvoostkapelle.nl. Mondeling of telefonisch opzeggen, is beslist onvoldoende en wordt niet als opzegging geaccepteerd.Afmeldingsformulier (klik hier).

Bijdrage contributie door Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag op voetbal maar is er thuis geen geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor de club en de benodigdheden zoals voetbalkleding en -schoenen.
Op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland kun je lezen hoe je hier een aanvraag voor kunt doen. 

 

OverschrijvenReguliere overschrijving

Een verzoek tot “reguliere overschrijving” wordt ingediend vóór 15 juni 24:00 uur bij het KNVB-districtskantoor in de brievenbus.


Tussentijdse overschrijving / dispensatie

Een verzoek tot “tussentijdse overschrijving” wordt ingediend in de periode vanaf 15 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart. Alleen bij een geldige reden (wijziging studieomstandigheden, andere werkgever, bij verhuizing of bij verandering lichamelijke of psychische gesteldheid) zal overschrijving/dispensatie worden toegekend.


Overschrijving D, E, F pupillen

Voor de D, E en F pupillen (met uitzondering van D pupillen in categorie A; 1e divisie tot en met hoofdklasse) is het voldoende om een “verklaring speelgerechtigdheid pupillen” en een zogenaamde overschrijvingsledenkaart (KNVB-relatiebestand) in te zenden.


Contributies

De contributies voor het seizoen 2021 - 2022 zijn als volgt vastgesteld: 

Categorieën

Leeftijd

2021-2022

JO6 t/m JO13/MO13

Pupillen

€       71,00

JO14 t/m JO17/MO17

Junioren

€       88,00

JO18 t/m JO19/MO19

A-Junioren

€     108,00

JO20 t/m 39

Senioren

€     164,00

40 jaar en ouder

Veteranen

€     130,00

Rustend lid

 

€       86,00

 

 

 

 Kledinggeld

 

€         17,50

 Dit betreft de contributies met machtiging tot incasso, zonder machtiging komt er 10% bij.