Missie en Visie

 

Missie en Visie

Missie (waar we voor staan)

Voetbalvereniging Oostkapelle wil binnen de samenleving van Oostkapelle en daarbuiten een toonaangevende vereniging zijn, waar voetbal voor jong en oud op verantwoorde wijze zowel recreatief als prestatiegericht uitgeoefend kan worden. In competitieverband wordt er op zaterdag gevoetbald. Op zondag vinden er geen activiteiten plaats. Voetbalvereniging Oostkapelle biedt leden, spelers en supporters een sportieve en veilige omgeving waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat, maar waar er tevens op alle niveaus respect wordt getoond voor tegenstander en arbitrale leiding. Dit alles binnen een actief verenigingsleven met een duidelijke structuur en waar er geen onderscheid tussen leden bestaat.

Visie (waar we voor gaan)

Bij Voetbalvereniging Oostkapelle is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal. De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden en voorkeuren of andere eigenschappen. Er wordt gekeken naar de mens als individu zonder deze in een normkader te plaatsen.

Het lidmaatschap van Voetbalvereniging Oostkapelle is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. Nagenoeg Ieder spelend lid of ouder/verzorger van jeugdlid verricht minstens één vrijwilligersactiviteit binnen de vereniging naast het voetballen; het zgn. Verenigingswerk. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal leden liggen. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is; wie zich inzet als vrijwilliger, zet zich er ook echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op. De vrijwilligersactiviteiten voor de vereniging worden uitgevoerd om de betrokkenheid (en onderlinge contacten) te stimuleren en de daaruit voortkomende clubloyaliteit c.q. -liefde. Deze loyaliteit en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze vereniging. Als vereniging waarderen we de inzet van onze vrijwilligers en staan we (op gepaste momenten) stil bij het werk dat de vrijwilligers verzetten.

Het eerste elftal heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest en gedrag. De aantrekkingskracht en uitstraling van het eerste is belangrijk voor de hele vereniging. We streven ernaar een stabiele 2e klasser te zijn met technisch verzorgd voetbal. Verder werken we ernaar toe om tot de top vijf van de 2e klasse te behoren en daarbij jaarlijks, het halen van een periodetitel. Voor de overige seniorenteams hebben we de ambitie om jaarlijks een top vijf notering in hun competitie te behalen, ieder op zijn eigen niveau.

Onze jeugdleden zijn de toekomst van de vereniging. Het is daarom van belang dat er voldoende jeugdleden geworven worden. We besteden veel aandacht aan onze jeugd en we werken ieder jaar naar een steeds betere jeugdopleiding. Daarbij stromen er jaarlijks een aantal jeugdspelers door naar de selectie van ons eerste team.

Een andere belangrijke pijler binnen onze vereniging is het vrouwenvoetbal. Landelijk blijkt dat het enthousiasme toeneemt. Ook bij onze vereniging is het enthousiasme van de dames is groot. Een aandachtspunt is het behouden (ook op langere termijn) van teamleden en uitbreiden met nieuwe speelsters zodat in de tweede klasse kan worden blijven gespeeld.

De veteranen zijn de nestors van onze actieve voetballers. Plezier en presteren op eigen nivo staan centraal. De veteranen zijn actief betrokken bij en binnen onze vereniging.

Als voetbalvereniging zijn we blij met onze supportersvereniging. We onderhouden met deze vereniging een nauwe band, mede door hen te betrekken bij bepaalde activiteiten.

In onze jeugdopleiding als ook binnen onze seniorenafdelingen besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar en onze tegenstanders omgaan. Besef van normen en waarden zijn voor onze vereniging een kernwaarde waar niet aan getornd wordt.

Als voetbalvereniging zijn we er door en voor leden. Een gezond ledenaantal is essentieel voor ons bestaan. We willen daarom minimaal 250 leden. Actieve betrokkenheid van de leden is de pijler waarop onze vereniging draait.

De organisatiestructuur geeft iedereen die bij de club betrokken is helderheid in besluitvorming, aansturing en uitvoering. De structuur is beschreven en voor iedereen te raadplegen.

Het is voor ieder lid van de organisatie duidelijk wat de communicatiemiddelen zijn.

Om financieel gezond te blijven zijn onze schulden nooit hoger dan onze bezittingen, zodat we altijd een positief eigen vermogen behouden. Daarnaast hebben we voldoende geld in kas om aan onze (betalings)verplichtingen te kunnen voldoen. Op deze manier kunnen we onze leden faciliteren in de uitvoering van hun sport. Onze inkomsten leunen op vier belangrijke pijlers: contributie, kantineopbrengst en gemeentelijke bijdrage en sponsorgelden.

De voetbalkantine is het “thuishonk” waar onze leden en supporters elkaar ontmoeten in een gezellige ambiance. Het is een plek waar leden en supporters graag zijn.

We beschikken over een accommodatie, waar zowel wedstrijd- als trainingsfaciliteiten op dusdanige wijze geregeld zijn dat we onze doelstelling qua voetbalprestaties kunnen halen. Het onderhoud van onze accommodatie is de verantwoordelijkheid van onze vereniging. Om de accommodatie in een goede staat te behouden, worden werkzaamheden uitgevoerd met inzet van onze vrijwilligers (en

sponsors) die zorg dragen voor enerzijds kwalitatief goed werk en anderzijds voor financiële ontlasting. Het onderhoud van de velden en opstallen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze vereniging en de gemeente Veere.

Onze vereniging is gericht op het beoefenen van de voetbalsport. Daarnaast organiseren we diverse activiteiten, die gericht kunnen zijn op zowel de inhoud van de voetbalsport als het vermaak er om heen.